Διαγωνισμό για “Μεταφορά μαθητών”

Διακήρυξη ανοικτού διεθνή δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχων σύμβασης για τη:
Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διδυμοτείχου για το σχολικό έτος 2012-2013

Δείτε τα τεύχη εδώ  didkirixi_mathites_didxo