ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΦΕΤ             Το Κ.Ε.Κ. ΓΣΕΒΕΕ Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ, θα υλοποιή-σουν σεμινάρια με  Τίτλο: Πρόγραμμα Κατάρτισης στην Υγιεινή Τροφίμων Επίπεδο 1 Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 14708/10-08-007/ΦΕΚ1616/Β/17-08-2007 δημιουργείται  η υποχρέωση...
Διαβάστε Περισσότερα