Απόφαση: 255 & 256/2012

Πρόγραμμα: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

  • Απόφαση Δ.Σ. συλλόγου: 255 & 256/2012
  • Δρομολόγηση: ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
  • Κατάσταση: ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ