ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Τις τελευταίες περιόδους  ο επαγγελματίας δέχεται στην επιχείρησή του το μεγαλύτερο οικονομικό πλήγμα των τελευταίων ετών που έχει ζήσει η Ελλάδα. Πρόκειται για μία συστηματική και δύσκολα αναστρέψιμη κατάσταση όπου πολλοί συνάδελφοι μας καταλήγουν μέχρι και στο λουκέτο. Το όλο φαινόμενο αυτό προκαλεί αυτόματα ένα διαδοχικό ντόμινο κατάρρευσης της  τοπικής αγοράς και συνεχίζεται με την  δυσχέρεια του τοπικού αγοραστικού κοινού ή ακόμη χειρότερα την ώθηση του σε «γειτονικές αγορές».

Με δεδομένο ότι η σημερινή κατάσταση είναι επικίνδυνη για κάθε νοικοκυριό και γνώμονα την ελπίδα για επιβίωση,  βασική επιδίωξη του Συλλόγου είναι να μην καταλήξουν κι άλλες επιχειρήσεις σε λουκέτο. Με συζητήσεις και προτάσεις ο Σύλλογος ακολουθεί ένα πρόγραμμα αναδιοργάνωσης του Συλλόγου με σκοπό την διεκδίκηση των αιτημάτων του Συλλόγου σε τοπικούς φορείς και σε πόρτες που είναι κλειστές για πολλά χρόνια.