Προτάσεις

Με στόχο την οργάνωση και ανάπτυξη του Συλλόγου αλλά και  των τοπικών επιχειρήσεων το νέο Διοικητικό Συμβούλιο εργάζεται συστηματικά για το 2012-2014:

 • Αναδιοργάνωση του Συλλόγου στα δεδομένα της εποχής. 
 • Μηχανοργάνωση και βελτίωση υπηρεσιών.
 • Ειδικευμένο προσωπικό με πιστοποιημένες γνώσεις.
 • Αύξηση μελών.
 • Αύξηση εσόδων με δράσεις του Συλλόγου.
 • Τροποποίηση του Καταστατικού.
 • Αρχείο και καταγραφή στατιστικών της περιοχής.
 • Καταγραφή προβλημάτων.
 • Ενημέρωση επιχειρηματιών και καταναλωτών.
 • Κατασκευή νέας ιστοσελίδας.
 • Βάση δεδομένων για ενημέρωση μελών με e-mail ή sms.

 

 • Ένταξη του Συλλόγου σε Κοινοτικά Προγράμματα ΕΣΠΑ.
 • Συμβουλευτική και υποστήριξη.
 • Επιμόρφωση στα νέα δεδομένα.

 

 • Διεκδίκηση καλύτερης ποιότητας ζωής με κατάθεση ψηφισμάτων σε τοπικούς φορείς και με οργανωμένες δράσεις.
 • Διεκδίκηση δικαιωμάτων των επαγγελματιών σε Δημόσιους Οργανισμούς.
 • Διεκδίκηση διατήρησης Δημόσιων Υπηρεσιών στην περιοχή.

 

 • Υποστήριξη για Επαγγελματική Εξέλιξη και Οικονομική Ανάκαμψη της περιοχής.
 • Υποστήριξη και Προβολή των Τοπικών Προϊόντων.
 • Τουριστική Αξιοποίηση της περιοχής με πρωτοβουλίες και δράσεις.
 • Υποδοχή επισκεπτών και οργανωμένων τουριστικών ομάδων.
 • Συνεργασίες με φορείς για την αξιοποίηση νέων επαγγελματικών ευκαιριών.
 • Επαγγελματικός προσανατολισμός νέων.
 • Ανάδειξη των παραδοσιακών επαγγελμάτων.
 • Ανάδειξη των ιστορικών προσώπων της περιοχής με αξιόλογη επαγγελματική δράση.
 • Δημιουργία Επαγγελματικού Μουσείου.

 

 • Κοινωνική μέριμνα σε ανθρώπους με προβλήματα.
 • Εθελοντικό καλλωπισμό χώρων.
 • Ανακύκλωση υλικών.
 • Υποστήριξη και συνεργασία για την περισυλλογή και υγιεινή των αδέσποτων.
 • Αρωγή σε σημαντικά γεγονότα.