Το νέο Δ.Σ. εκφράζει την εκτίμηση του προς όλα τα μέλη του Συλλόγου και καλεί όλους τους επαγγελματίες της περιοχής να συμμετάσχουν στο νέο ξεκίνημα.
www.seev-did.gr