Προκηρύχθηκαν δέκα θέσεις και για το νοσοκομείο Διδυμοτείχου.

Το Εργατ/κό Κέντρο Ν. Έβρου , σχετικά με τα προγράμματα Δημιουργίας θέσεων Απασχόλησης σε τομείς Κοινωφελούς Εργασίας, ενημερώνουν όλους τους ενδιαφερόμενους ανέργους, ότι από το Ινστιτούτο Εργασίας/ΓΣΕΕ ανακοινώθηκε η έναρξη των διαδικασιών υποβολής αιτήσεων υποψηφίων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης» στο πλαίσιο του «Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ. Το πρόγραμμα αφορά στην πρόσληψη 475 ατόμων στο Νομό Έβρου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας 5 μήνες. Η αμοιβή για κάθε προσλαμβανόμενο είναι 25€ ημερησίως και όχι μεγαλύτερη από 625€ μηνιαίως.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για την κατατομή των θέσεων εργασίας, τους όρους της προκήρυξης και να προμηθευτούν το απαραίτητο υλικό (αίτηση, οδηγίες αίτησης) στα εξής σημεία:

1) Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ν. Έβρου, Λεωφ. Δημοκρατίας 372, Αλεξανδρούπολη,

2) Δήμος Σαμοθράκης, Χώρα Σαμοθράκης, 3) Δήμος Σουφλίου, Βασ. Γεωργίου 180, Σουφλί,

4) Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, Καραολή & Δημητρίου 40, Αλεξανδρούπολη, και

4) Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, 25ης Μαΐου 152, Διδυμότειχο.

Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το ενημερωτικό υλικό στις κάτωθι ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
1. www.ineamthr.gr (Ινστιτούτο Εργασίας/ΓΣΕΕ παράρτημα Αν. Μακεδονίας Θράκης.
2. www.epanad.gov.gr (Υπηρεσίες Διαχείρισης Ε.Π Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού)
3. www.asep.gr (Ανώτατο Συμβούλιο επιλογής Προσωπικού)

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει την 29η Φεβρουαρίου και λήγει την 9η Μαρτίου 2012.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Του Εργατ/κού Κέντρου Ν. Έβρου

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γκιγκούδης Απόστολος Χατζηαναστασίου Μιχάλης

ΠΗΓΗ: www.thrakinea.gr