Νέες ρυθμίσεις ασφαλιστικών εισφορών ΟΑΕΕ.

Σας ενημερώνουμε ότι στον N.4038/2-2-2012 προβλέπονται νέες δυνατότητες ρύθμισης οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών. Συγκεκριμένα:

  •       άρθρο 21 παρ. α του Ν.4038/2012:

Προϋποθέσεις:

–      Υποβολή αίτησης έως 31/3/2012, με έκπτωση 40% στα πρόσθετα τέλη.

–      Υποβολή αίτησης μετά την 1/4/2012 χωρίς έκπτωση στα Τ.Κ.

–      Ρύθμιση οφειλών έως 31/12/2011-καταβολή τρεχουσών εισφορών.

–      Εξόφληση-απώλεια στα πρότυπα της ρύθμισης του Ν 3943/2011.

–      Η δυνατότητα παράλληλης ρύθμισης καταργείται.

 

  • άρθρο 21 παρ. β του Ν.40382012- Νέα ρύθμιση:

Προϋποθέσεις:

–      Υποβολή αίτησης έως 31/3/2012.

–       Ρύθμιση οφειλών έως 31/12/2011-καταβολή τρεχουσών εισφορών.

–      Εξόφληση:

>  Εφάπαξ ή έξι (6) δόσεις με έκπτωση 100% στα πρόσθετα τέλη.

>  Από επτά (7) έως δέκα (10) δόσεις με έκπτωση 75% στα πρόσθετα τέλη.

Καταβολή εφάπαξ ή 1ης δόσης έως 30/4/2012.

–   Μη καταβολή δύο συνεχόμενων δόσεων συνεπάγεται απώλεια.

–   Εξόφληση καθυστερούμενων δόσεων έως την τελευταία μέρα εμπρόθεσμης   πληρωμής της τελευταίας δόσης.

–   Αναστολή αναγκαστικών μέτρων μέχρι 31/12/2012.

–   Δυνατότητα ένταξης και σε ασφαλισμένους που έχουν ήδη ενεργή ρύθμιση.