ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 2014

Τη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου αρχίζουν οι χειμερινές εκπτώσεις του 2014, οι οποίες θα διαρκέσουν έως την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου.

Την Κυριακή 19 Ιανουαρίου όλα τα εμπορικά καταστήματα χωρίς κανένα περιορισμό έχουν την δυνατότητα να ανοίξουν προαιρετικά. (Ν.4177/2013)

Εγκύκλιο με οδηγίες και διευκρινίσεις.

 

Συγκεκριμένα, οι έμποροι και οι υπεύθυνοι των εμπορικών καταστημάτων πρέπει να προσέξουν τα εξής:

1. Η αναγραφή διπλής τιμής, δηλαδή της παλαιάς (συνήθως διαγραμμένης) και της νέας τιμής των προϊόντων που πωλούνται με έκπτωση είναι υποχρεωτική.
2. Η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης επιτρέπεται αλλά δεν είναι υποχρεωτική. Ανήκει στην διακριτική ευχέρεια της επιχείρησης εάν θα αναγράψει ποσοστό ή όχι.
3. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ακρίβεια των εκπτωτικών αναγγελιών προς τον πελάτη. Η κάθε παροχή πρέπει να ταυτίζεται και να ανταποκρίνεται προς την αναγγελία, οικονομικά, ποσοτικά και ποιοτικά.

4. Οι κυρώσεις είναι βαρύτατες και δεν επιτρέπεται να επιβάλλονται λόγω λάθους.

Επιπλέον, υπενθυμίζουμε ότι ο Ν. 4177/2013 διατηρεί το δικαίωμα στις επιχειρήσεις να ενεργούν προσφορές, μέχρι και την τελευταία ημέρα πριν από τις εκπτώσεις