Συνάντηση Προεδρείου ΓΣΕΒΕΕ με Διοικητή ΟΑΕΔ

Αθήνα, 12 Ιουλίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Συνάντηση Προεδρείου ΓΣΕΒΕΕ με τον Διοικητή του ΟΑΕΔ κ. Θεόδωρο Αμπατζόγλου.

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση του προεδρείου της ΓΣΕΒΕΕ  με αντιπροσωπεία του ΟΑΕΔ, με επικεφαλής τον Διοικητή του Οργανισμού κ. Θεόδωρο Αμπατζόγλου. Η συνάντηση είχε ενημερωτικό χαρακτήρα, επιβεβαιώνοντας την βούληση των δύο πλευρών για περαιτέρω σύσφιξη της συνεργασίας τους σε μία σειρά ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος, με επίκεντρο την προώθηση της απασχόλησης των νέων 16-24 ετών (Στρατηγική Youth Guarantee) και την προώθηση βιώσιμων θέσεων εργασίας στις μικρές επιχειρήσεις.

Από την πλευρά του ΟΑΕΔ εκφράστηκε ρητά η πρόθεση του Οργανισμού για στενότερη συνεργασία με τη ΓΣΕΒΕΕ, τόσο κατά την κατάρτιση των προγραμμάτων ενίσχυσης της απασχόλησης, προκειμένου να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των επιχειρήσεων, όσο και σε μία σειρά ζητημάτων, για τα οποία αναμένεται το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να εξεταστούν οι προοπτικές κοινής δράσης και στρατηγικής συνεργασίας των δύο πλευρών.

Αντίστοιχα ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, κος Γιώργος Καββαθάς εξέφρασε την βούληση της Συνομοσπονδίας για συνεργασία με τον ΟΑΕΔ, μέσω των επιστημονικών της φορέων, του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ και του ΙΜΕ  ΓΣΕΒΕΕ σε δράσεις κοινού ενδιαφέροντος. Ειδικότερα, εξετάστηκαν οι δυνατότητες συνεργασίας στην αποτελεσματική εφαρμογή του συστήματος μαθητείας, στην πιστοποίηση προσόντων, στη συμβουλευτική και το mentoring επιχειρήσεων, καθώς και στην προώθηση καινοτομικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Για τα ζητήματα αυτά, καθώς και για την ουσιαστικότερη συμμετοχή της ΓΣΕΒΕΕ κατά την εκπόνηση των προγραμμάτων ενίσχυσης της απασχόλησης, συμφωνήθηκε η λειτουργία «μόνιμου βήματος» διαλόγου μεταξύ των υπηρεσιακών παραγόντων των δύο πλευρών.

Σε κάθε περίπτωση επιβεβαιώθηκε η σημασία της μικρής επιχείρησης για την ενίσχυση της απασχόλησης και η βούληση του Οργανισμού να «ξανακούσει» τους κοινωνικούς συνομιλητές.

Ο Πρόεδρος                                                                                                      Ο Γενικός Γραμματέας

Γιώργος Καββαθάς                                                                                                        Νίκος Σκορίνης