ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Ε.Φ.Ε.Τ 2013

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΦΕΤ

 

          Το Κ.Ε.Κ. ΓΣΕΒΕΕ Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ, θα υλοποιή-σουν σεμινάρια με  Τίτλο: Πρόγραμμα Κατάρτισης στην Υγιεινή Τροφίμων Επίπεδο 1

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 14708/10-08-007/ΦΕΚ1616/Β/17-08-2007 δημιουργείται  η υποχρέωση όλο το προσωπικό των επιχειρήσεων της χώρας μας, που δραστηριοποιείται στον χώρο των τροφίμων, σε όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας, να παρακολουθήσει σεμινάριο κατάρτισης σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας.

Σύμφωνα με τη νέα υγειονομική διάταξη η βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος κατάρτισης είναι απαραίτητη προκειμένου οι επιχειρήσεις να λάβουν την άδεια λειτουργίας.

          Στα πλαίσια αυτά, ο σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει τον καταρτιζόμενο σε θέματα στοιχειώδους υγιεινής των τροφίμων, έτσι ώστε αυτός κατά την εξάσκηση των καθηκόντων του αφ’ ενός μεν να μην αποτελεί μέσο διακινδύνευσης της ασφάλειας των παραγομένων προϊόντων, αλλά επίσης ούτε με τις ενέργειές του να την θέτει σε κίνδυνο.

Διάρκεια :10 ώρες  Κόστος : 100€ ανά καταρτιζόμενο για Μέλη της Ένωσης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στα προγράμματα, συμπληρώνοντας και καταθέτοντας στην Ένωση Επαγγελματιών Ορεστιάδας & Περιφέρειας την Αίτηση Συμμετοχής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά
(Αίτηση, φωτοτυπία ταυτότητας, έναρξη επαγγέλματος)

(διαθέσιμη αίτηση και στην ιστοσελίδα www.eebop.gr )

Πληροφορίες: στα γραφεία της ‘Ένωσης 2552022763

 

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως τις Τετάρτη 27 Μαρτίου 2013

 

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – ΘΕΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Με την επιτυχή περάτωση κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος θα εκδίδονται από το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ προσωρινές Βεβαιώσεις Παρακολούθησης Εκπαιδευτικού Προγράμματος 1, οι οποίες δεν θα αντικαθιστούν ούτε υποκαθιστούν την επίσημη Βεβαίωση την οποία και θα εκδίδει ο ΕΦΕΤ και θα αποστέλλει απευθείας στους δικαιούχους μετά από επιτυχή περάτωση προβλεπόμενης δοκιμασίας (εξετάσεις).

Οι εξετάσεις, σύμφωνα με την 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007, θα γίνονται σε χρόνο και σημεία που θα καθορίζονται από τον ΕΦΕΤ.

Αριθ.Πρωτ:68

Νέα Ορεστιάδα 11-03-2013