Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για συμμετοχή σε Επιχειρηματικά ταξίδια στην Κίνα

Αλεξανδρούπολη  15η Ιουλίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για συμμετοχή σε μερικώς χρηματοδοτούμενα Επιχειρηματικά ταξίδια στην Κίνα για σύναψη Επιχειρηματικών, Τεχνολογικών ή Ερευνητικών Συνεργασιών.    

 

Το Επιμελητηρίο Έβρου ενημερώνει τα μέλη του σχετικά με την υλοποίηση δράσης συν-χρηματοδότησης των εξόδων μετακίνησης Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην Κίνα, από το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου Dragon Star “Dragon Sustaining Technology and Research (EU-China Collaboration)”.

Η πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων είναι ανοιχτή από 31/05/2013 μέχρι 31/07/2013, στο πλαίσιο της οποίας ευρωπαϊκές επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Εν συνεχεία όλοι οι φάκελοι θα αξιολογηθούν από τριμελή επιτροπή και οι προτάσεις οι οποίες θα λάβουν θετική αξιολόγηση θα χρηματοδοτηθούν προκειμένου να πραγματοποιηθούν επισκέψεις και επιχειρηματικές συναντήσεις με αντίστοιχες επιχειρήσεις ή φορείς στη Κίνα. Συγκεκριμένα, χρηματοδοτείται το 50% του ταξιδιωτικού κόστους (συμπεριλαμβανομένου αεροπορικού καθώς και του κόστους διαμονής και διατροφής) και μέχρι του ποσού των 1.000 ευρώ ανά επιχείρηση. Συνολικά θα χρηματοδοτηθούν 25 Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ή επιχειρηματικοί και τεχνολογικοί φορείς και θα διατεθεί το ποσό των 25.000 ευρώ.

Για περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής, τα

 

κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής καθώς και τη διαδικασία χρηματοδότησης και απολογισμού μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του ΣΒΒΕ / Enterprise Europe Network – Hellas (κα. Μόνικα Νάζη, Υπεύθυνη Πληροφόρησης, τηλ: 2310 539817 εσωτ. 207, fax: 2310 541491, email:m.nagy@sbbe.gr).

 

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Έβρου
Χριστόδουλος Τοψίδης