ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ

 

Οι Δήμοι Ορεστιάδας και Διδυμοτείχου

σας προσκαλούν στην Eνημερωτική Hμερίδα της Πράξης

 «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ                                         – ΤοπΣΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ»

την Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 18.30

στην Αίθουσα Πολιτιστικού Πολύκεντρου Ορεστιάδας

Η Πράξη υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ» και αφορά 70 ανέργους και 40 αγρότες του Βορείου Έβρου με σκοπό την ίδρυση νέων ατομικών και κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, αλλά και την τοποθέτηση ωφελούμενων για εργασία σε υφιστάμενες επιχειρήσεις.

 

 

 

 

 

Η Πράξη «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ – ΤοπΣΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ», υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης»,του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).