Πρόσκληση για την Επιλογή Στελεχών Υποστήριξης του ΣΕΕΒΔΠ (OPEN MALL)

9/8/2021

Εδώ μπορείτε να βρείτε το αρχείο της πρόσκλησης σε μορφή pdf : DOWNLOAD

 

seevdp-openmall-2