Προβλήματα στο νερό Διδυμοτείχου (12/6/2013)

Προβλήματα στο νερό Διδυμοτείχου (12/6/2013)