Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Έβρου»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Έβρου»

 

Το Επιμελητήριο Έβρου, ως εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης Έβρου, επιθυμεί να ενημερώσει κάθε ενδιαφερόμενο ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Έβρου» έχει λάβει παράταση έως τη Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2013.

Στόχοι και αναμενόμενα αποτελέσματα

Η εν λόγω πράξη που υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Α.Σ. Νοτίου Έβρου» στοχεύει στην προώθηση στην απασχόληση 80 ανέργων Άνεργων σε κατάσταση φτώχειας/ απειλούμενων από φτώχεια ή άνεργων Αρχηγών Μονογονεϊκών Οικογενειών που διαμένουν στο Δήμο Αλεξανδρούπολης και περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:

v Κατάρτιση 80 ωφελούμενων σε 4 επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης

v Επαγγελματική Συμβουλευτική και Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας

v Εξειδικευμένη Νομική Συμβουλευτική για το σύνολο των ωφελούμενων

v Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων και υποστήριξη για τη σύσταση νέων επιχειρήσεων

v Απασχόληση 20 ωφελούμενων μέσω της σύστασης νέων ατομικών επιχειρήσεων και  κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων

 

 

v Τοποθέτηση 60 ωφελούμενων σε υφιστάμενες επιχειρήσεις της περιοχής (ως μισθωτοί εργαζόμενοι) και υποστήριξη των επιχειρήσεων για 3 μήνες από την πρόσληψη των ανέργων

 

Η πρόσκληση απευθύνεται σε Αρχηγούς Μονογονεϊκών Οικογενειών, άτομα σε κατάσταση φτώχειας/ απειλούμενα από φτώχεια, που είναι εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, μόνιμους κάτοικους της περιοχής παρέμβασης, δηλαδή του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Για περισσότερες πληροφορίες, για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής και την εκδήλωση ενδιαφέροντος/υποβολή αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται από τις 18/06/2013 έως τις 02/09/2013, Δευτέρα έως Παρασκευή, στην Τουριστική Ιαματική Επιχείρηση Δήμου Αλεξανδρούπολης – Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ «Τ.Ι.Ε.Δ.Α. Α.Ε.»: Πλατείας Κύπρου 17, ΤΚ. 68100, Αλεξανδρούπολη, τηλ. 25510 88340 (Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00-14:00 μμ.) και στην Ιστοσελίδα: www. ditea.gr και www.orthologismos.gr 

Την Αναπτυξιακή Σύμπραξη αποτελούν οι ακόλουθοι Εταίροι: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΕ «ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.», Τουριστική Ιαματική Επιχείρηση Δήμου Αλεξανδρούπολης – Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ «Τ.Ι.Ε.Δ.Α. Α.Ε.», Δήμος Αλεξανδρούπολης, Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Έβρου,  Επιμελητήριο Έβρου, Σύλλογος Αρχηγών Μονογονεϊκών Οικογενειών Ν. Έβρου “Στήριξη”, Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «Εκπαιδευτική Παρέμβαση Α.Ε.»

Με εκτίμηση,

Χριστόδουλος Τοψίδης

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Έβρου