Κατάργηση του γραφείου του ΟΑΕΕ Διδυμοτείχου

Ερώτηση προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ιωάννη Βρούτση κατέθεσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτηρης Στρατούλης σχετικά με την κατάργηση του γραφείου του ΟΑΕΕ στο Διδυμότειχο. Ο κ. Στρατούλης μιλάει για ειδικά ευαίσθητη περιοχή και ζητά από τον Υπουργό να μην προχωρήσει η κατάργηση του γραφείου του ΟΑΕΕ Διδυμοτείχου.
Η ερώτηση του κ. Στρατούλη
Στην καταστροφική πολιτική της κατάργησης υπηρεσιών που ακολουθεί η κυβέρνηση, χωρίς να λαμβάνεται καμία μέριμνα για την εξυπηρέτηση των πολιτών και των επαγγελματικών ομάδων και, επομένως, του γενικότερου συμφέροντος, έρχεται να προστεθεί και η κατάργηση του ΟΑΕΕ Διδυμοτείχου και η μεταφορά του στην Ορεστιάδα. Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος της γενικότερης αποψίλωσης της περιοχής από μία σειρά δημόσιων υπηρεσιών που δεν λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της περιοχής και του Νομού γενικότερα, όπως είναι το μέγεθός του σε αντιδιαστολή με την πυκνότητα του πληθυσμού, το κακό οδικό δίκτυο, οι δύσκολες καιρικές συνθήκες και οι μεγάλες αποστάσεις. Όλα αυτά συντείνουν στην ταλαιπωρία των επαγγελματιών, των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων και δεν προσφέρουν τίποτα στην ενίσχυση και στήριξη μιας περιοχής για την οποία, λόγω των ιδιόμορφων χαρακτηριστικών της αλλά και της ιδιαίτερα ευαίσθητης γεωγραφικής της θέσης στον ελληνικό χάρτη, θα έπρεπε να λαμβάνονται μέτρα ενδυνάμωσης και ανάπτυξής της.
Ο ΟΑΕΕ Διδυμοτείχου λειτουργεί από το 1954. Γεωγραφικά καλύπτει ασφαλισμένους και συνταξιούχους απο την Ταύρη μέχρι και το Θούριο. Έχει εγγεγραμμένους περίπου 1500 επαγγελματίες συν τα προστατευόμενα μέλη τους και εξυπηρετεί πολύ μεγαλύτερο αριθμό συνταξιούχων και τα προστατευόμενα μέλη αυτών. Καθημερινά χορηγεί εκατοντάδες βεβαιώσεις διαγραφής και επανεγγραφής, απαλλακτικές βεβαιώσεις για επαγγελματίες στα χωριά, παρατάσεις ασθένειας για τα προστατευόμενα μέλη, ασφαλιστικές ενημερότητες. Επίσης διεκπεραιώνει αιτήματα που απαιτούν τη φυσική παρουσία των επαγγελματιών και συνταξιούχων όπως οι ρυθμίσεις οφειλών και οι αιτήσεις για συνταξιοδότηση και χορήγηση ΕΚΑΣ.
Αφορμή για την κατάργηση αυτής της υπηρεσίας, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για όλες τις παραπάνω ομάδες, είναι το μη ιδιόκτητο του κτιρίου της υπηρεσίας. Παρά το γεγονός όμως ότι οι Δήμαρχοι Διδυμοτείχου και Σουφλίου είναι διατεθειμένοι να δώσουν λύση στο πρόβλημα που δημιουργείται, παραχωρώντας –και μάλιστα χωρίς καμία επιβάρυνση για την υπηρεσία– ένα δημοτικό κτίριο, το οποίο πληροί όλες της προδιαγραφές στέγασης της υπηρεσίας του ΟΑΕΕ, σε αντίθεση με το κτίριο που πρόκειται να στεγάσει την υπηρεσία στην Ορεστιάδα, το οποίο είναι ακατάλληλο να φιλοξενήσει τόσο τους εργαζόμενους του ΟΑΕΕ όσο και το αρχείο του, η κεντρική διοίκηση συνεχίζει να αδιαφορεί για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των παραπάνω ομάδων κοινού.
Επειδή, η κατάργηση του ΟΑΕΕ Διδυμοτείχου και η αντίστοιχη ενσωμάτωσή του στον ΟΑΕΕ Ορεστιάδας δεν λαμβάνει καμία μέριμνα για την εξυπηρέτηση των πολιτών, και δη των ηλικιωμένων συνταξιούχων, παραγνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης περιοχής.
Επειδή, πρόκειται για μια περιοχή ιδιαίτερα ευαίσθητη από γεωγραφικής πλευράς, η οποία –αντί για την ερήμωση και εγκατάλειψή της– απαιτεί τη στήριξη της πολιτείας προκειμένου να ενδυναμωθεί, να αναπτυχθεί και να ευημερήσει.

Επειδή, είναι δυνατή η εξεύρεση λύσης στο πρόβλημα του μη ιδιόκτητου χαρακτήρα του κτιρίου της υπηρεσίας στο Διδυμότειχο, μέσω της στέγασής της σε δημοτικό ακίνητο –παραχωρούμενο από τους Δημάρχους Διδυμοτείχου και Σουφλίου και, κατά συνέπεια, χωρίς καμία επιβάρυνση για την υπηρεσία–, το οποίο πληροί συν τοις άλλοις όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές για να φιλοξενηθεί η υπηρεσία.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Σε ποιες ενέργειες θα προχωρήσει προκειμένου να μην υλοποιηθεί η απόφαση κατάργησης του ΟΑΕΕ Διδυμοτείχου ;

Ο ερωτών Βουλευτής
Στρατούλης Δημήτριος