Η θέση της ΓΣΕΒΕΕ για τη κυβερνητική τροπολογία σχετικά με την ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών

Το σχέδιο τροπολογίας που κατατέθηκε στην Βουλή σχετικά με την ρύθμιση ληξιπροθέσμων οφειλών προς την φορολογική διοίκηση και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς θα αποτελέσει δυστυχώς άλλη μια ανεπιτυχή προσπάθεια της Κυβέρνησης να αυξήσει τα έσοδα και παράλληλα να δώσει μια ανάσα στους χιλιάδες μικρούς και πολύ μικρούς επιχειρηματίες να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Οι βασικές παρατηρήσεις της ΓΣΕΒΕΕ στις διατάξεις της τροπολογίας είναι οι εξής:

  • Η ρύθμιση για τις 100 δόσεις αφορά οφειλές μέχρι και 15.000 €. Θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει αυτός ο περιορισμός προκειμένου να ενταχτούν όσο περισσότεροι οφειλέτες γίνεται.
  • Σε κάθε περίπτωση προβλέπεται τόκος 4,56 % επί των ρυθμισμένων δόσεων. Παρ’ ότι ο τόκος αυτός είναι μειωμένος κατά το ήμισυ σε σύγκριση με προηγούμενες ρυθμίσεις, θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει καθόλου δεδομένου ότι παραμένουν τα πρόστιμα έστω και μειωμένα ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων.
  • Σχετικά με τη ρύθμιση φορολογικών οφειλών, προτείνεται η αναλογική μείωση του χρέους  και τόκων συνεπών οφειλετών οι οποίοι έχουν διακανονίσει τα χρέη με παλαιά ρύθμιση, και οι οποίοι βρίσκονται ήδη σε διαδικασία κανονικής εξόφλησης των δόσεων. Ανάλογη μεταχείριση θα πρέπει να προβλεφθεί και για τις περιπτώσεις εκείνων των οφειλετών που έχουν προσφύγει στα δικαστήρια και βρίσκονται σε διαδικασία δικαστικής ρύθμισης.
  • Η ρύθμιση για τις ασφαλιστικές εισφορές ακολουθεί τη διάταξη για τις φορολογικές, ωστόσο δεν προβλέπει συνδυασμό ρύθμισης τρεχουσών και παλαιών οφειλών με μεταφορά ασφαλιστικού χρόνου, κεφαλαιοποίηση οφειλής καθώς και ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικής κλάσης, όπως έχει επανειλημμένα προτείνει η ΓΣΕΒΕΕ. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ελάχιστοι από τους οφειλέτες του ΟΑΕΕ που θα ενταχτούν στην ρύθμιση θα καταφέρουν να τη διατηρήσουν.
  • Για το διάστημα που ισχύει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για υπαγωγή στη ρύθμιση, θα πρέπει να ανασταλεί κάθε διαδικασία και εκτέλεση αναγκαστικής είσπραξης οφειλών μέσω του ΚΕΑΟ. Το ΚΕΑΟ θα πρέπει να λειτουργήσει σε αυτό το διάστημα με συμβουλευτικό ρόλο και να προσανατολίζει τους πολίτες προς την κατεύθυνση καλύτερης διαχείρισης των οφειλών τους.
  • Προβλέπεται ότι η φορολογική διοίκηση δύναται να εγγράψει υποθήκη σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, σε περίπτωση που δεν έχει ασφαλισμένες οφειλές. Θεωρούμε ότι αυτό το εδάφιο πρέπει να αποσυρθεί γιατί μπορεί να λειτουργήσει ως αντικίνητρο για κάποιον που επιθυμεί να ενταχθεί στην ρύθμιση.
  • Η διάταξη για τη δυνατότητα παροδικής εξόδου από τη ρύθμιση (έως 2 μήνες) είναι θετική και διευκολύνει τους οφειλέτες, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Θετικό είναι επίσης η δυνατότητα που δίνεται σε οφειλέτες που ήδη βρίσκονται σε πρόγραμμα παλαιότερης ρύθμισης οφειλών να ενταχτούν στο νέο.
  • Η διάταξη για τη μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης κατά 30% θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως θετική εάν δεν υπήρχε η προηγούμενη δέσμευση της Κυβέρνησης για ολική κατάργησης της. Με άλλα λόγια ένας φόρος που η πραγματική οικονομία ανέμενε την κατάργηση του διατηρείται για άλλα δύο χρόνια.
  • Η διάταξη για τη συνέχιση του ΦΠΑ  στην εστίαση στο 13% είναι θετική.

Η ΓΣΕΒΕΕ θεωρεί ότι η συγκεκριμένη, φιλόδοξη, ευεργετική σε ορισμένα σημεία προσπάθεια ρύθμισης οφειλών διευκολύνει παροδικά τους οφειλέτες, ωστόσο δεν επιλύει τη βασική αδύνατη εξίσωση συσσώρευσης οφειλών υπό καθεστώς αναιμικής ανάπτυξης. Οι πολίτες αναμένεται να συσσωρεύσουν νέα χρέη αν δεν μειωθεί το φορολογικό βάρος κάθε μορφής. Επιπλέον, σχετικά με τη ρύθμιση των ασφαλιστικών οφειλών, η συγκεκριμένη τροπολογία φαίνεται να αγνοεί την τρέχουσα πραγματικότητα, καθώς ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών χωρίς τη δυνατότητα ελεύθερης επιλογής ασφαλιστικής κλάσης ή/και μεταφοράς ασφαλιστικού χρόνου είναι γράμμα κενού περιεχομένου.