ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ

Επιταγή εισόδου στην Αγορά εργασίας

 

Το ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε. συμμετέχοντας ενεργά στη δράση με τίτλο «Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για νέους άνεργους έως 29 ετών», που χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με την συγχρηματοδότηση του Ε.Κ.Τ., ενημερώνει τους άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών να συμμετάσχουν στα προγράμματα κατάρτισης που θα υλοποιήσει, σε πλήθος ειδικοτήτων.

 

 

Οι ωφελούμενοι μπορούν να είναι:

Α) άνεργοι νέοι ηλικίας έως 29 ετών, απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ

Β) άνεργοι νέοι ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών, απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 

To κάθε πρόγραμμα κατάρτισης περιλαμβάνει:

1. θεωρητική κατάρτιση, διάρκειας 80 ωρών

2. πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, διάρκειας 500 ωρών (5 μήνες)

3. υπηρεσίες υποστήριξης κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης

 

Τόσο η θεωρητική κατάρτιση, όσο και η πρακτική άσκηση είναι επιδοτούμενα.

 

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε 2.700€ για τους άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών, που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ και 2.400€ για τους άνεργους νέους ηλικίας από 18 έως 29 ετών, που είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επιπλέον, παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου, ατυχήματος κλπ. για όλη τη διάρκεια της κατάρτισης.

 

Απαραίτητη προϋπόθεση οι άνεργοι να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ (ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι) ή να συμμετέχουν σε Επαγγελματικά Επιμελητήρια / Ενώσεις.

 

Όποιος ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στο πρόγραμμα, μπορεί:

να συμπληρώσει την online Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

ΑΙΤΗΣΗ

 

ή να επικοινωνήσει με τους συνεργάτες του ΚΕΚ Εκπαιδευτική Παρέμβαση για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις στα τηλέφωνα:

Θεσσαλονίκη:         2310552670 & 2310552671

Λαγκαδάς:              2394023473

Κοζάνη:                  2461024425, 6975300561 (κα Τσορμπατζίδου Δέσποινα)

Καρωτή:                  2553091334