ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

 Ο Σύλλογος Επαγγελματιών , Εμπόρων & Βιοτεχνών Διδυμοτείχου και Περιφέρειας ανακοινώνει την υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης ΛΑΕΚ έτος 2010-11 για εργαζομένους σε μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν 1-25 άτομα, στα πλαίσια του (ΦΕΚ 1755/τεύχος Β/΄9-11-2010 και ΦΕΚ 201/τεύχος Β΄/11-2-2011)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

  • Τεχνικές Πωλήσεων
  • Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
  • Αρχές Μάρκετινγκ
  • Υγιεινή και Ασφάλεια στο χώρο εργασίας
  • Εκμάθηση Ξένων Γλωσσών
  • Εξυπηρέτηση Πελατών

 

 

Η διάρκεια των προγραμμάτων θα είναι 40 ώρες.

Η αμοιβή κάθε καταρτιζόμενου θα είναι 5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης

Πληροφορίες : 2553023919 (Σύλλογος Επαγγελματιών, Εμπόρων) ώρες 9:00-13:00.