Ενημέρωση για τη λειτουργία διαδικτυακού τόπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Αλεξανδρούπολη  8η Αυγούστου 2013


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Ενημέρωση για τη λειτουργία διαδικτυακού τόπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

Το Επιμελητήριο Έβρου, μετά από την σχετική ενημέρωση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, γνωστοποιεί στα μέλη του, ότι ξεκίνησε η λειτουργία σχετικού διαδικτυακού τόπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στον οποίο οι επιχειρήσεις μπορούν να ανακτήσουν σημαντικές πληροφορίες για τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα της Ε.Ε. καθώς επίσης και εξειδικευμένη πληροφόρηση για τις επιμέρους αγορές των άλλων κρατών μελών.

 

Η ηλεκτρονική διεύθυνσης του διαδικτυακού τόπου είναι :

http://europa.eu/youreurope/business/index_el.htm

 

 

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Έβρου
Χριστόδουλος Τοψίδης