Δυνατότητα για δωρεάν μαθητεία αποφοίτων τεχνικής εκπαίδευσης

– ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ –

      

Θέμα: Μαθητεία αποφοίτων ΕΠΑ/Λ και ΕΠΑ/Σ με μηδενική επιβάρυνση για την επιχείρηση – εγγραφή εργοδοτών έως τις 7 Οκτωβρίου 2013.

 

Το Επιμελητήριο Έβρου ενημερώνει τα μέλη του σχετικά με την επωφελή δυνατότητα που τους δίνεται να απασχολήσουν αποφοίτους τεχνικής εκπαίδευσης σε θέση μαθητείας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Ειδικότερα για το Νομό Έβρου καλύπτονται οι εξής ειδικότητες:

1)     Μηχανολογίας
α) Μηχανικών εγκαταστάσεων και κατασκευών
β) Ψυκτικών εγκαταστάσεων και κλιματισμού

2)     Οχημάτων – Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών συστημάτων Αυτοκινήτου

3)     Ηλεκτρολογίας – Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων

4)     Ηλεκτρονικής – Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων

5)     Δομικών Έργων – Σχεδιαστών Δομικών Έργων

6)     Εφαρμοσμένων τεχνών – Γραφικών Τεχνών

7)     Πληροφορικής – Υποστήριξη Συστημάτων, Εφαρμογών και Δικτύων Η/Υ

8)     Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

 

α) Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
β) Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων

9)     Υγείας και Πρόνοιας
α) Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων
β) Βοηθών Ιατρικών και Βιολ/κών Εργαστηρίων
γ) Βοηθών Νοσηλευτών
δ) Βοηθών Φαρμακείων

10)  Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος  – Σύγχρονης Επιχειρηματικής Γεωργίας

11)  Αισθητικής και Κομμωτικής

 

Η μαθητεία – πρακτική άσκηση θα έχει 6μηνη διάρκεια και –όπως προαναφέρθηκε- δεν θα επιβαρύνει οικονομικά με κανέναν τρόπο τον εργοδότη.

Οι επιχειρήσεις καλούνται να δηλώσουν ηλεκτρονικά το ενδιαφέρον τους μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr μέχρι τη Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2013. Όσοι επιχειρηματίες χρειάζονται διευκρινήσεις ή καθοδήγηση κατά την εγγραφή, μπορούν επίσης να απευθύνονται στο Επιμελητήριο Έβρου, στο τηλέφωνο τ.25510-35848 (κα. Χρύσα Λουπασάκη, εσωτ. 5), είτε στο δεύτερο όροφο των εγκαταστάσεων του Επιμελητηρίου, Λεωφ. Δημοκρατίας 307.

 

 

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Έβρου

Χριστόδουλος Τοψίδης