ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πρόγραμμα Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων 2007 -2013

 

Αλεξανδρούπολη 4η Φεβρουαρίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Έβρου κος Xριστόδουλος Τοψίδης και το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνουν τα μέλη για την προκήρυξη ειδικού προγράμματος στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων 2007-2013» (Ε.Π.Ε.Α.Α.).

Το Πρόγραμμα υλοποιείται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και δικαιούχοι είναι απολυμένοι – άνεργοι που ενδιαφέρονται να ενταχθούν σε προγράμματα κατάρτισης ή να ιδρύσουν δική τους επιχείρηση, καθώς και υφιστάμενες νέο-ιδρυθείσες επιχειρήσεις που απασχολούν 5 εργαζόμενου και άνω (5 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας) και σχεδιάζουν την εφαρμογή αλλαγών και μέτρων αναδιάρθρωσης και προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις δράσεις του Ε.Π.Ε.Α.Α. μπορούν να λάβουν περαιτέρω ενημέρωση από τους δικτυακούς τόπους http://www.antagonistikotita.gr/epeaa  , http://www.epeaa.gr, καθώς και από το Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑΕ τηλ. 801 11 36300

Ο Πρόεδρος

Του

Επιμελητηρίου Έβρου

Χριστόδουλος Τοψίδης