ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Έβρου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «Α.Σ. ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ»

στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Έβρου», της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο(ΕΚΤ), προσκαλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη.

Την Αναπτυξιακή Σύμπραξη αποτελούν οι ακόλουθοι Εταίροι: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΕ «ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.», Τουριστική Ιαματική Επιχείρηση Δήμου Αλεξανδρούπολης – Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ «Τ.Ι.Ε.Δ.Α. Α.Ε.», Δήμος Αλεξανδρούπολης, Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Έβρου,  Επιμελητήριο Έβρου, Σύλλογος Αρχηγών Μονογονεϊκών Οικογενειών Ν. Έβρου “Στήριξη”, Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «Εκπαιδευτική Παρέμβαση Α.Ε.»

Η εν λόγω πράξη στοχεύει στην προώθηση στην απασχόληση 80 ανέργων Άνεργων σε κατάσταση φτώχειας/ απειλούμενων από φτώχεια ή άνεργων Αρχηγών Μονογονεϊκών Οικογενειών που διαμένουν στο Δήμο Αλεξανδρούπολης και περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:

v  Κατάρτιση 80 ωφελούμενων σε 4 επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης

v  Επαγγελματική Συμβουλευτική και Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας

v  Εξειδικευμένη Νομική Συμβουλευτική για το σύνολο των ωφελούμενων

v  Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων και υποστήριξη για τη σύσταση νέων επιχειρήσεων

v  Απασχόληση 20 ωφελούμενων μέσω της σύστασης νέων ατομικών επιχειρήσεων και  κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων

v  Τοποθέτηση 60 ωφελούμενων σε υφιστάμενες επιχειρήσεις της περιοχής

Η πρόσκληση απευθύνεται σε Αρχηγούς Μονογονεϊκών Οικογενειών, άτομα σε κατάσταση φτώχειας/ απειλούμενα από φτώχεια, που είναι εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, μόνιμους κάτοικους της περιοχής παρέμβασης, δηλαδή του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Για περισσότερες πληροφορίες, για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής και την εκδήλωση ενδιαφέροντος/υποβολή αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται από τις 18/06/2013 έως τις 19/07/2013, Δευτέρα έως Παρασκευή, στην Τουριστική Ιαματική Επιχείρηση Δήμου Αλεξανδρούπολης – Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ «Τ.Ι.Ε.Δ.Α. Α.Ε.»: Πλατείας Κύπρου 17, ΤΚ. 68100, Αλεξανδρούπολη, τηλ. 25510 88340 (Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00-14:00 μμ.) και στην Ιστοσελίδα: www. ditea.gr και www.orthologismos.gr