ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΣΕΒΕΕ- ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Αθήνα, 19 Απριλίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

Θέμα: 1.  Κατάργηση αργίας της Κυριακής

          2. Απόρριψη της δημιουργίας αναπτυξιακής Τράπεζας για ΜΜΕ.

 

 

Η κυβέρνηση έχει ανάγει σε επιστήμη τις «ακούσιες» διαρροές στον τύπο, όποτε επιχειρεί να προωθήσει πρωτοβουλίες που εναντιώνονται στην κοινή λογική, στο δημόσιο συμφέρον και εξυπηρετούν μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Με τον ίδιο τρόπο γνωστοποιήθηκε η πρόθεση του Υπουργείου Ανάπτυξης να καταθέσει στην Βουλή σχέδιο νόμου, στο οποίο θα περιλαμβάνεται το θέμα κατάργησης της κυριακάτικης αργίας.

 

Αγνοώντας επιδεικτικά τόσο τη συντριπτική πλειοψηφία των εκπροσώπων της αγοράς και των εργαζομένων, όσο και τα ευρήματα της τελευταίας έρευνας κλίματος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (Ιανουάριος 2013), σύμφωνα με την οποία οι έμποροι σε συντριπτικά ποσοστά (85%) αποδοκιμάζουν το ενδεχόμενο ανοίγματος των καταστημάτων τις Κυριακές. Mια τέτοια ρύθμιση δε θα έχει καμιά θετική επίδραση, ούτε στην αγορά (ζήτηση), ούτε και στην απασχόληση, ούτε στην κοινωνία γενικότερα. Το Υπουργείο Ανάπτυξης εμμένει στην επιλεκτική προώθηση αιτημάτων θεσμικών και μη θεσμικών συνομιλητών του, εκπρόσωποι των οποίων έχουν αναλάβει εσχάτως ρόλους εμπειρογνωμόνων και εντεταλμένων συμβούλων, συνεπικουρώντας την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου.

 

Ανάλογη πρακτική διαρροών ακολουθεί το Υπουργείο και στην πρόταση ΓΣΕΒΕΕ και ΕΣΕΕ για ίδρυση Αναπτυξιακής Τράπεζας μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μέσω της ανασυγκρότησης Συνεταιριστικών Τραπεζών και του εκσυγχρονισμού του θεσμικού τους πλαισίου, σε μία προσπάθεια επίλυσης του κρίσιμου για την επιβίωση των μικρών επιχειρήσεων προβλήματος ρευστότητας. Παράλληλα,  θα αξιοποιηθεί: α) η σύνδεση των Συνεταιριστικών Τραπεζών με τις τοπικές οικονομίες, β) η εμπειρία και οι δυνατότητες άντλησης κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και γ) η συμμετοχή των Συνεταιριστικών Τραπεζών στην υλοποίηση του προγράμματος Επιχειρηματικότητας και Ανταγωνιστικότητας, άνω των 2 δις. ευρώ που αφορά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις,

 

 

Αξίζει να υπενθυμίσουμε στο Υπουργείο ότι:

 

1) βάση του κοινοτικού δικαίου αποτελεί, η προστασία του υγιούς ανταγωνισμού και η εφαρμογή αντί-ολιγοπωλιακών πολιτικών σε όλους τους τομείς της οικονομίας και

2) τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσο και τα κράτη μέλη έχουν δεσμευθεί για την προώθηση της Πράξης για τις Μικρές Επιχειρήσεις (Small Business Act), αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα των μικρών επιχειρήσεων για την οικονομία, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή.

 

Είναι επομένως πραγματικά άξιο απορίας πως η Κυβέρνηση, που με ανυπολόγιστο κοινωνικό κόστος επιδίωξε την παραμονή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη ζώνη του ευρώ, δείχνει να αγνοεί παντελώς δύο θεμελιώδεις κατευθύνσεις του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, προς ικανοποίηση «ισχυρών και φίλων».

Η δημοσιονομική προσαρμογή με υποκατάσταση των συλλογικών φορέων εκπροσώπησης επιχειρήσεων και εργαζομένων από άτυπα δίκτυα επιρροής είναι πολιτικά αντιδημοκρατική  και κοινωνικά επικίνδυνη. Προφανώς και αποτελεί πρόβλημα, όταν η Πολιτεία δεν ακούει την κοινωνία, αλλά όταν φτάσουμε στο σημείο η κοινωνία να μην ακούει την Πολιτεία, τότε η πλήρης  καταστροφή δεν θα είναι  μακριά.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΒΒΑΘΑΣ                                     ΝΙΚΟΣ ΣΚΟΡΙΝΗΣ