ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 16/3/2014

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αποτελέσματα εκλογών Σ.Ε.Ε.Β. Δ.Π. στις 16/3/2014 από το πρακτικό αρχαιρεσιών.

Στο σύλλογο είναι εγγεγραμμένα μέλη 158  από τα οποία τα 59 μέλη ψήφισαν και βρέθηκαν,

59 έγκυρα ψηφοδέλτια

-κανένα- άκυρο ψηφοδέλτιο

-κανένα- λευκό ψηφοδέλτιο

 

Από τα παραπάνω προέκυψαν τα τακτικά μέλη (για Δ.Σ.)  του συλλόγου,

Εκλέγονται Τακτικά μέλη με ψήφους:

33 – Μάρκου Σωτήριος

29 – Αντωνιάδης Κωνσταντίνος

24 – Μπακάλης Νεοκλής

22 – Απότας Ιωάννης

18 – Ίτσιου Αλίκη

11 – Χατζηπεντίδου Βασιλική

11 – Γκουντινάκης Παναγιώτης

Αναπληρωματικά μελη:

8 – Παρόγλου Ηλίας

6 – Δουδακμάνης Απόστολος

Τα παραπάνω συντάχθηκε επίσημα στις 16/3/2014 από Δικαστικό Αντιπρόσωπο στα γραφεία του συλλόγου.

Το νέο Δ.Σ. και οι επιτροπές είναι ως εξής: ΕΔΩ