ΝΕΟ Δ.Σ.

ΝΕΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Επαγγελματιών, Εμπόρων και Βιοτεχνών Διδυμοτείχου & Περιφερείας για το 2014-2016:

Πρόεδρος,  Μάρκου Σωτήριος

Αντιπρόεδρος,  Αντωνιάδης Κωνσταντίνος

Γραμματέας,  Παρόγλου Ηλίας

Ταμίας,  Γκουντινάκης Παναγιώτης

Τακτικό Μέλος,  Χατζηπεντίδου Βασιλική

Επιτροπές

Ελεγκτική Επιτροπή του Σ.Ε.Ε.Β. Δ.Π.:

Χατζόπουλος Γεώργιος

Τσαβδάρης Κωνσταντίνος

Αντιπρόσωποι του Σ.Ε.Ε.Β. Δ.Π. για το Ι.Κ.Α.:

Γκουντινάκης Παναγιώτης

Αντωνιάδης Κωνσταντίνος

Αντιπρόσωπος Σ.Ε.Ε.Β. Δ.Π. στην Ο.Ε.Β.Ε.Σ.Ε.:

Δουδακμάνης Απόστολος

 

Με απόφαση του Δ.Σ.