Νέα υλοποίηση ειδικοτήτων σε Δ.ΙΕΚ ΕΒΡΟΥ – ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013-2014

Αρ.Πρωτ.11786/16-10-2013/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα,
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Πληροφορίες: Ε. Αδάμ
Τηλέφωνο : 213 131 1696

Θέμα: « ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΚ »

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ 132/89 ΦΕΚ 64/ Ά/3-4-89 «Διάρθρωση και αρμοδιότητες των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης Λαϊκής Επιμόρφωσης»
2. Tην αριθ. 264/11-01-1995 (ΦΕΚ 41 Β’/24-1-1995) Υπουργική Απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και δικαιώματος υπογραφής “με εντολή Υπουργού” στον Γενικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους διευθύνσεων και τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης»
3. Τις διατάξεις του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163 Α΄/21-9-2010) «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α’/24-5-2011) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ‘ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ’ και λοιπές διατάξεις»,
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 119 ΦΕΚ 153Α/25-6-2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118 ΦΕΚ 152Α/25-6-2013 «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/12 (Α141) άρθρο 2, «Ίδρυση Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού – Μετονομασία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων»
6 Τις διατάξεις του άρθρου 3 της αρ.90595/ΣΤ5/5-7-2013, απόφασης ΦΕΚ 1667/5-7-2013 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνου Γκιουλέκα και Συμεών Κεδίκογλου»
7. Τις διατάξεις του κεφαλαίου Β΄, άρθρο 82, παρ. 7, του Ν. 4172/2013, ΦΕΚ 167/ Α΄/23-7-2013
8. Τις διατάξεις του άρθρου 17, 23 και 24 του Ν. 4186 , ΦΕΚ 193/ Ά /17-9-2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»
9. Τις διατάξεις της ΚΥΑ 10629/17-9-2013, (ΦΕΚ 2599/B/15-10-2013) «Ίδρυση Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την έγκριση και υλοποίηση ειδικοτήτων σε κάθε Δ.ΙΕΚ κατά Περιφέρεια ως εξής:

ΕΒΡΟΣ

ΙΕΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων
Βοηθός Φαρμακείου
Βοηθός Φυσικοθεραπείας
Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών
Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας
Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου
Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα/ Web designer – developper/video games)
Τεχνικός Η/Υ
Τεχνικός Κομμωτικής τέχνης
Τεχνικός Φαρμάκων, Καλλυντικών & Παρεμφερών Προϊόντων
Τεχνικός Αισθητικής τέχνης & Μακιγιάζ
Τεχνικός Κοσμημάτων Παραγωγής
Τεχνικός Χειροποίητου Κοσμήματος και Σχεδιασμού Κοσμήματος
Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία υποδοχής- Υπηρεσία ορόφων – Εμπορευματογνωσία)
Γραφιστική Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων

ΙΕΚ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
Γραμματέας Ανώτερων & Ανώτατων Στελεχών
Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Υγείας
Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου
Τεχνικός Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών