ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ για τα εκλεγμένα Τακτικά Μέλη

ΕΝΗΜΡΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή στις 23/03/2014 και ώρα 11:00 το πρωί στην αίθουσα του Συλλόγου, βάση καταστατικού θα διεξαχθεί  η εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου μεταξύ των επτά (7) Εκλεγμένων Μελών.

  1. Πρόεδρος
  2. Αντιπρόεδρος
  3. Γραμματέας
  4. Ταμείας
  5. Τακτικό Μέλος

και δύο(2) Αναπληρωματικά Μέλη