ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

Αλεξανδρούπολη 11η Ιανουαρίου 2013

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο πρόεδρος κος Χριστόδουλος Τοψίδης και το διοικητικό συμβούλιο του Επιμελητηρίου Έβρου, ενημερώνουν τα μέλη τους ότι από την 12η Ιανουαρίου 2013 τέθηκε σε εφαρμογή η ρύθμιση του υπουργείου οικονομικών για την έκδοση αποδείξεων.

«Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ ή ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)» και στα αγγλικά «CONSUMER IS NOT OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE OF PAYMENT HAS NOT BEEN RECEIVED (RECEIPTINVOICE)».

Την πινακίδα αυτή, όπως αναφέρεται υποχρεούνται, από τις 12 Ιανουαρίου 2013, να αναρτήσουν όλοι οι καταστηματάρχες πλησίον του ταμείου, διότι σε αντίθετη περίπτωση προβλέπεται επιβολή διοικητικού προστίμου χιλίων ευρώ (1000€).

Εάν ο καταστηματάρχης αρνηθεί να εκδώσει απόδειξη, ο καταναλωτής μπορεί να καταγγείλει το γεγονός και να αρνηθεί την αγορά, να αφήσει τα προϊόντα και να αποχωρήσει. Όχι όμως να τα πάρει και να φύγει χωρίς να πληρώσει, καθώς η κίνηση αυτή δηλώνει κλοπή.

Επισημαίνουμε ότι η επιχείρηση μπορεί να ετοιμάσει μόνη της την πινακίδα, γράφοντας το συγκεκριμένο κείμενο σ’ένα φύλλο χαρτί, σε όποια διάσταση κρίνει σκόπιμη και πλαστικοποιώντας την να την αναρτήσει πλησίον του ταμείου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

του

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΒΡΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΤΟΨΙΔΗΣ