Συνάντηση στο Σουφλί για τις δημόσιες υπηρεσίες της περιοχής

Το Δ.Σ.  παρευρέθηκε και κατέθεσε προτάσεις στην διαβούλευση που πραγματοποίησε ο Εμπορικός Σύλλογος  Σουφλίου για τις δημόσιες υπηρεσίες της περιοχής.