Τελευταία στατιστικά επιχειρήσεων στην Ελλάδα

Στατιστικά

Πηγή: http://www.imegsevee.gr