Πρόγραμμα ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ μαθητείας

Υπουργείο Παιδείας

Δελτίο Τύπου: ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΚΕΣΥΠ)  ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ .     14-06-2012

«Μαθητεία για Αποφοίτους ΕΠΑΛ –ΕΠΑΣ  – δωρεάν βοηθοί για τις επιχειρήσεις »

Το Υπουργείο Παιδείας υλοποιεί πρόγραμμα υποτροφιών επαγγελματικής εμπειρίας ( πρακτικής άσκησης ) για αποφοίτους Τεχνικής Εκπαίδευσης των 2 τελευταίων ετών ή 3  εάν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Στο πλαίσιο του προγράμματος παρέχεται η δυνατότητα εξάωρης μαθητείας ημερησίως για έξι μήνες , με ανάληψη ασφαλιστικής κάλυψης από το Υπουργείο Παιδείας  έτσι ώστε να μην υπάρχει καμία επιβάρυνση για την επιχείρηση .

Πρόκειται για το πρόγραμμα «Μαθητεία για Αποφοίτους», συγχρηματοδοτούμενο από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους ( ΕΚΤ), το οποίο απευθύνεται σε νέους αλλά και σε επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω της  ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr .Καταληκτική ημερομηνία για την εγγραφή των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων είναι η 31η Ιουνίου 2012.

Η  μαθητεία αφορά απόφοιτους  ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ των  εξής ειδικοτήτων:

 • Μηχ/κών εγκαταστάσεων & κατασκευών Θερμοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων και Συντηρητών Κεντρικής Θέρμανσης
 • Ψυκτικών εγκαταστάσεων & κλιματισμού
 • Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων
 • Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων 
 • Μηχανικών & Ηλεκτρολογικών συστημάτων Αυτοκινήτου
 • Ηλεκτρονικών Συστημάτων Επικοινωνιών
 • Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων  
 • Σχεδιαστών Δομικών Έργων
 • Γραφικών Τεχνών
 • Υποστήριξη Συστημάτων, Εφαρμογών και Δικτύων Η/Υ
 • Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
 • Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων
 • Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων
 • Βοηθών Ιατρ/κών & Βιολ/κών Εργ/ρίων
 • Βοηθών Νοσηλευτών
 • Τροφίμων Τεχνολογία και Έλεγχος
 • Έργων Τοπίου & Περιβάλλοντος
 • Σύγχρονης επιχειρηματικής Γεωργίας

Για περισσότερες  πληροφορίες απευθυνθείτε στην  κα  Λαμπρακάκη Μοσχοβία , Υπεύθυνη Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού του ΚΕ.ΣΥ.Π : Τηλ .25510-88162  ή στον κ. Πρίγγα Νικόλαο , Υπεύθυνο για θέματα Τεχνικής Εκπαίδευσης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τηλ. 25510-88295 ή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας  www.mathiteia4u.gov.gr