Επιχειρηματική Αποστολή στη Μόσχα

Το Επιμελητήριο Έβρου ενημερώνει τα μέλη του ότι ο Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου – ΟΠΕ στο πλαίσιο του Προγράμματος Δράσης του για το 2012, διοργανώνει για τους κλάδους βιομηχανικών – δομικών προϊόντων και τροφίμων – ποτών, επιχειρηματική αποστολή στη Μόσχα – Αγία Πετρούπολη.

Το πρόγραμμα της αποστολής περιλαμβάνει:
4/11 άφιξη στη Μόσχα
5/11 επιχειρηματικές συναντήσεις…
6/11 κατ’ ιδίαν επιχειρηματικές επαφές
7/11 αναχώρηση για Αγία Πετρούπολη
8/11 επιχειρηματικές συναντήσεις
9/11 επιστροφή στην Ελλάδα

Η επιχειρηματική αποστολή αποβλέπει στην καλλιέργεια σχέσεων και συνεργασίας με επιχειρηματίες της Ρωσίας και απευθύνεται σε ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους παρακάτω κλάδους:

 • Δομικών υλικών
 • Βιομηχανικών προϊόντων
 • Τροφίμων και ποτών

Η συμμετοχή στην αποστολή σας δίνει τη δυνατότητα

 • Να πραγματοποιήσετε προκαθορισμένες συναντήσεις με τις κατάλληλες επιχειρήσεις
 • Να διερευνήσετε τις δυνατότητες συνεργασίας
 • Να ενημερωθείτε για τον ανταγωνισμό και τις συνθήκες της αγοράς

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 500 ευρώ ανά εταιρία πλέον ΦΠΑ, και περιλαμβάνει:

 • Ατομικό πρόγραμμα επιχειρηματικών συναντήσεων
 • Διερμηνεία – γραμματειακή υποστήριξη
 • Ενοικίαση αίθουσας για την πραγματοποίηση των επιχειρηματικών συναντήσεων

Οι επιχειρήσεις αναλαμβάνουν να καλύψουν εξ’ ιδίων

 • Αεροπορικό εισιτήριο
 • Διαμονή του εκπροσώπου τους στη Μόσχα – Αγία Πετρούπολη

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να 

 • Αποστείλουν σε ηλεκτρονική μορφή την δήλωση συμμετοχής καθώς και το εταιρικό τους προφίλ στην αγγλική γλώσσα το αργότερο μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου 2012 στη διεύθυνση kleo@hepo.gr υπόψη κ. Κλεόβουλου Μπούζου
 • Να καταβάλουν το ποσό των 500,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. με κατάθεση στην Εμπορική Τράπεζα, αριθμός λογαριασμού ΟΠΕ: 054/84029998. Στο καταθετήριο πρέπει να αναφέρεται η χώρα της επιχειρηματικής αποστολής και η επωνυμία της επιχείρησης.

Αντίγραφο του σχετικού παραστατικού της Τράπεζας, παρακαλούμε να διαβιβάζεται στο φαξ 2310510046.

Λεπτομερείς πληροφορίες για την οικονομία της Ρωσίας μπορείτε να αναζητήσετε στη δικτυακή πύλη του Υπουργείου Εξωτερικών AGORA (agora.mfa.gr).