Ενδιαφέρον εξαγωγής φυτών, φυτικών προϊόντων στο Βιετνάμ.

Ενδιαφέρον εξαγωγής φυτών, φυτικών προϊόντων στο Βιετνάμ.

Το Επιμελητήριο Έβρου ενημερώνει τα μέλη του ότι από την Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης καθώς και από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας έχει ξεκινήσει η σύναψη Συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου μεταξύ Ε.Ε με το Βιετνάμ.

Στο πλαίσιο αυτό παρακαλούνται όλες οι εταιρίες ή οι ενώσεις που δραστηριοποιούνται στο νομό Έβρου να ενημερώσουν το Επιμελητήριο Έβρου για τυχόν ενδιαφέρον τους για εξαγωγή φυτών ή φυτικών προϊόντων στη χώρα αυτή.

Παρακαλούμε σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος να αναφέρονται τα παρακάτω στοιχεία:

  1. Πλήρης περιγραφή προϊόντος
  2. Λατινική ονομασία / ποικιλίες
  3. Ποσότητα
  4. Περιοχή καταγωγής
  5. Πλήρη στοιχεία εταιρίας και υπευθύνου αυτής.