Εκμίσθωση σχολικού κυλικείου του Γενικού Λυκείου Διδυμοτείχου

Εκμίσθωση σχολικού κυλικείου του Γενικού Λυκείου Διδυμοτείχου.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ         

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                        

B/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ»                 Αριθμ.Πρωτ. 13


 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διδυμοτείχου» προκηρύσσει Δημόσιο πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του σχολικού κυλικείου του Γενικού Λυκείου Διδυμοτείχου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 64321/Δ4/16-5-08 (ΦΕΚ 1003/30-05-2008, Τεύχος Β’) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 20-07-2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Διδυμοτείχου.

Οι προσφορές θα κατατίθενται στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Διδυμοτείχου

την ίδια ημέρα στις 20-07-2012 ημέρα Παρασκευή , από τις 11.00 π.μ εώς και τη 13:00μ.μ.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την

προσφορά τους και τα λοιπά δικαιολογητικά, εγγύηση συμμετοχής το ποσό των 300,00 €.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ.

Τριανταφυλλίδου Εριφύλη, Διευθύντρια του Γενικού Λυκείου Διδυμοτείχου στο τηλέφωνο

2553023043 και  στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διδυμοτείχου κ.Τερζούδη Δ.  στο τηλέφωνο 2553350629 από όπου μπορούν να παραλάβουν και τη διακήρυξη του διαγωνισμού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.