ΕΟΠΥΥ – ΄Ενταξη από 11.02.12 των Περιφερειακών Υπηρεσιών Υγείας

ΕΟΠΥΥ – ΄Ενταξη από 11.02.12 των Περιφερειακών Υπηρεσιών Υγείας των ΙΚΑ ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΟΠΑΔ στον ΕΟΠΥΥ.

 

Θέμα: «Εξυπηρέτηση ασφαλισμένων Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από τις υπηρεσίες υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ)»

Σας ενημερώνουμε ότι από 1.1.2012  οι Υγειονομικές Δομές του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ (Ν.Μ.Υ., Τ.Μ.Υ. και οι Υπηρεσίες Υγείας που δεν λειτουργούν με αυτοτέλεια κ.α.) μεταφέρθηκαν με τις διαπιστωτικές  πράξεις Γ23/29/30.12.11  και Ρ07/117/30.12.11  στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

Συνεπώς όλοι οι ασφαλισμένοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ, ΤΥΔΚΥ, ΟΓΑ) προσέρχονται και απολαμβάνουν, ισότιμα τις Υπηρεσίες του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (π.χ. ιατρική εξέταση, φαρμακευτική αγωγή, παρακλινικές εξετάσεις κ.α.)

Επιβάλλεται να υπάρξει ισότιμη εξυπηρέτηση σε όλους τους ασφαλισμένους ανεξάρτητα από τον Φορέα που προέρχεται καθώς επαναλαμβάνεται για άλλη μια φορά ότι όλοι οι ασφαλισμένοι των παραπάνω Ασφαλιστικών Ταμείων που έχουν ασφαλιστική κάλυψη είναι δικαιούχοι Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ