Διαγωνισμός για την «Προμήθεια – Εγκατάσταση Αυτοματοποιημένου Συστήματος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων Δήμου Διδυμοτείχου»

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμούγια την  «Προμήθεια – Εγκατάσταση Αυτοματοποιημένου Συστήματος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων Δήμου Διδυμοτείχου»

Ο Δήμος Διδυμοτείχου σε συνεργασία με το “Πράσινο Ταμείο” του Υπουργείου Ενέργειας Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, προκηρύσσει ανοιχτο διαγωνισμό για την «Προμήθεια – Εγκατάσταση Αυτοματοποιημένου Συστήματος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων Δήμου Διδυμοτείχου», πρϋπολογισμού 242.127 € (με ΦΠΑ)

Για να δείτε και να αποθηκεύσετε τα τεύχη του διαγωνισμού πατήστε στο σύνδεσμό:  τεύχη δημοπράτησης 445.54 Kb

Όσοι ενδιαφερόμενοι χρησιμποιήσουν το σύνδεσμο αυτό για να προμηθευτούν τα τεύχη δημοπράτησης, παρακαλούνται να αποστείλουν τα στοιχεία τους στο fax:  2553351350 (υπόψη επιτροπής διαγωνισμού), ή στο e-mail: p.gouridis@didymoteicho.gr , έτσι ώστε ο Δήμος να μπορεί να επικοινωνήσει μαζί τους σε περίπτωση που αυτό απαιτηθεί (π.χ. διευκρινήσεις, αλλαγή ημερομηνίας, τόπου ή ώρας, ή ο,τι άλλο απαιτηθεί)