ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

 ΦΙΛΟΖΩΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΔ/ΧΟΥ

‘‘ΚΥΝΟΣΟΦΙΟ’’

 

ΑΠΟ 23 – 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012

ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

με την βοήθεια Εθελοντών Κτηνιάτρων

 

Επικοινωνήστε έγκαιρα στα τηλέφωνα:

6976 225 666 Φιλοζωικό Σωματείο Διδ/χου ‘‘Κυνοσόφιο’’

25533 50602 Γραφείο Δήμου Διδυμοτείχου